Historie

Norsk-Ungarsk Forening (NUFO) ble grunnlagt i Oslo i 1937. Stiftelsesdokumentet befinner seg i Det ungarske riksarkivet. Foreningens første formann var oberst Ebbe Astrup. Han var svigerfar til den berømte komponisten og violinvirtuosen Hubay Jenős sønn, Andor Hubay i Ungarn.

Utfallet av den annen verdenskrig, med de påfølgende utenrikspolitiske omveltninger og Sovjetunionens diktatur, delte Europa i to. Disse forholdene umuliggjorde all virksomhet i foreningen i mer enn 15 år. Etter at den ungarske frihetskampen var tapt i 1956 skapte det en flyktningestrøm ut av landet. Dette ga på nytt behov for å skape et fellesskap og gi bistand til de 1500 flyktningene som kom til Norge. Dette førte til nytt liv i NUFO. Store personligheter, blant dem Fritjof Nansens sønn, Odd Nansen og Zichy Nandor med flere stod for gjenopplivningen i 1957. Alle kan være meget stolte av foreningens sentrale rolle i 1950- og 60-årene. De ungarske flyktningene i Norge trengte en hjelpende hånd til å få tak over hodet og en rask og positiv integrering. Fra 1969 fikk foreningen disponere et hus til sine aktiviteter sentralt i Oslo. Dette fikk navnet Ungarsk Hjemmet (Magyar Otthon). Dette ble et viktig samlingspunkt med bibliotek, TV-stue, kjøkken og andre fasiliteter. Kvartalsvis fikk også Ungarsk Hjemmet besøk av en ungarsk prest, noe som var attraktivt for mange. Med god støtte fra flere sivile organisasjoner i Norge ble de ungarske flyktningene integrert relativt raskt i det norske samfunn. De kom i arbeid, barna startet på skole og familiene stiftet egne hjem rundt omkring i landet. Behovet for fellesskapet ble mindre. Under «den kalde krigen» hadde de fleste flyktningene betydelig redsel for sanksjoner mot familiemedlemmer i hjemlandet. Dette bidro også til at foreningen dempet sine aktiviteter og ble mer passiv.

En ny tidsalder startet i 1989. Jernteppet falt og Ungarns selvstendighet ga på nytt muligheter til fritt å pleie kontakten mellom Norge og Ungarn. Stortingspresident Kristi Kolle Grøndahls ord fra 30. september 1997 understreket foreningens fremtidsoppgaver: «Jeg vil gjerne få sende foreningen mine beste ønsker i anledning av markeringen av 60-års jubileet og ønsker lykke til med det viktige arbeidet den gjør for å styrke kontakten mellom Norge og Ungarn. I dag er stengslene fra Sovjet-tiden og den kalde krigen revet ned. Det er viktig at vi benytter de muligheter dette gir til gjensidig berikende utveksling. Her har Norsk-Ungarsk Forening en viktig rolle å spille i årene som kommer».

Etter Ungarns medlemskap i NATO i 1999 og EU i 2004 ble de to landene bundet enda tettere sammen. Grensehindringene er blitt fjernet og flere tusen ungdommer fra Ungarn har kommet til Norge for å arbeide, mens mange norske ungdommer reiser til Ungarn for å studere. Samhandelen mellom de to land er mangedoblet. Det samme er turiststrømmene. Disse forholdene skaper nye muligheter også for NUFO som med sine aktiviteter ønsker å binde flere gode bånd mellom nordmenn og ungarere i årene som kommer.