Medlemskap

Som medlemmer av foreningen kan opptas personer, firmaer og institusjoner som er enige i Foreningens formålsparagraf. Se Vedtektene.

Innmelding og utmelding skal skje skriflig til styret på e-post: p.batta@online.no

Ved innmelding ber vi om

Kontingentsatser 2021

Vedtatt på Foreningens generalforsamling 15. juni 2021.