top of page

Medlemskap

Som medlemmer av foreningen kan opptas personer, firmaer og institusjoner som er enige i Foreningens formålsparagraf. Se Vedtektene.


Innmelding og utmelding skal skje skriflig til styret på e-post: p.batta@online.no


Ved innmelding ber vi om

  • Navn

  • Postadresse

  • Telefonnummer

  • E-postadresse

  • Type medlemskap (se nedenfor)


KONTINGENTSATSER 2021

  • FAMILIEMEDLEMSKAP kr. 400,-

  • PERSONLIG MEDLEM kr. 300,-

  • HONNØR: PENSJONIST, STUDENT kr. 200,-

  • FIRMA/BEDRIFT kr. 600,-

Vedtatt på Foreningens generalforsamling 15. juni 2021.

bottom of page