NUFO besøker grensen mellom Ungarn og Ukraina

På styremøte i NUFO den 23. mars ble det diskutert hvordan NUFO kunne bidra med hjelp til flyktninger fra Ukraina til Ungarn.

Styrets leder i NUFO, Peter Batta, sa seg villig til å avlegge et besøk før påske på grensen mellom Ungarn og Ukraina ved byen Záhony, hvor de fleste flyktningene kommer over til Ungarn. Peter var selv flyktning fra Ungarn til Østerrike og derfra til Norge i 1956. Den gangen ønsket Ungarn å frigjøre seg fra det kommunistiske diktaturet i Sovjetunionen. Frigjøringskampen ble slått ned på en brutal måte som minner om de bilder vi ser fra Ukraina i dag.  Peter føler derfor litt på kroppen hva som forgår av grusomheter ved Putins invasjon og umenneskelige krigføring i Ukraina nå. I Aftenposten den 27. mars står det en god reportasje som beskriver begivenhetene ved grensebyen Záhony akkurat nå.

Frem til 24. februar var Záhony en rolig grenseby med 4200 innbyggere. Siden krigens start har flyktningene bare strømmet til, skriver Aftenposten. Inntil 500 flyktninger går av toget ved hver eneste ankomst. På flyktningemottaket i grensebyen er det egne rom for spedbarn og legesenter som er oppe 24 timer i døgnet. Her er også egen skranke som tilbyr flyktningene jobb. Mange flyktninger ønsker å forbli i Ungarn.

Det har nå kommet rundt 450.000 flyktninger fra Ukraina til Ungarn, men landet kan ta imot 900.000 sier sjefen for innvandringsmyndighetene.

Styreleder Peter Batta tar sikte på å møte ungarsktalende flyktninger som kommer fra Ukraina og vil spørre dem om hva slags hjelp som er det viktigste for flyktningene og dem som er igjen i det krigsherjede landet. NUFO vil etter påske diskutere hvordan foreningen, med begrensede midler kan gi sin håndsrekning.

NUFO er medlem av den Vest-Europeiske fellesorganisasjon for nasjonale Ungarsk-foreninger. 18 land er medlemmer i NYEOMSZSZ. Vi vil koordinere vår bistand med de anbefalinger vi får fra denne europeiske organisasjonen. 

Inntil videre oppfordrer vi alle medlemmer til å gi penger og andre nødvendige artikler til Røde Kors og andre seriøse hjelpeorganisasjoner.