Fortsatt strømmer flyktninger fra Ukraina til Ungarn

Sammen med to gode NUFO-venner hadde vi gleden av å besøke flyktiningemottaket ved Beregsurány på grensen mellom Ukraina og Ungarn den 14. mai. Vi ble også denne gangen tatt varmt i mot av frivillige hjelpearbeidere fra Malteserordenen og etter fem minutter var også ordføreren i byen, Herka István, på plass for å ta oss imot. I tillegg til meg var NUFO-medlemmene Geir Engebraaten og Jens Petter Bull med på besøket. Vi fikk også denne gang en omvisning på flyktningemottaket og dets fasiliteter med kjøkken, legekontor, kantine, lagerlokaler og lekeplass for barna. Fortsatt er det hovedsakelig kvinner og barn og eldre mennesker som kommer som flyktninger til Ungarn.

Ordfører Herka kunne fortelle at Ungarn nå hadde tatt imot over 800 000 flyktninger.  Mer enn 80 000 av disse har kommet gjennom grensestasjonen i Beregsurány. De første par månedene av Russlands brutale agresjonskrig kunne det komme mellom 500 og 1000 flyktninger over denne grensestasjonen daglig. Nå er det vanligvis mellom 50 og 100 per dag. Dessuten er det også nå noen titalls kvinner og barn som reiser tilbake til Ukraina.

Etter grundig registrering blir flyktningene innlosjert i Kulturhuset eller i telt og containervogner i mottaket, og det er meningen at de kun skal være her et par dager. Deretter skal de transporteres dit de selv ønsker. Det kan være til Tsjekkia, Polen, Tyskland eller et annet Europeisk land. Mange ønsker å bli igjen i Ungarn i håp om snarlig gjenreise til dit de kommer fra. En del av flyktningene har også slekt eller venner i Ungarn da en del av den vestlige delen i Ukraina tilhørte Ungarn før første verdenskrig.

Både jeg og mine to NUFO-venner fra Norge var også denne gangen imponert over mottakelsen som de Ukrainske flyktningene får på grensemottaket i Beregsurány. Det var tydelig at forholdene var særlig godt tilrettelagt for barna som lekte med ballspill og dukker og heldigvis hadde sluppet ut av krigens traumer.

Fortsatt er det livsnødvendige medisiner og hermetikk og annet tørrmat som det er spesielt behov for på grensemottaket. Derfor oppfordrer vi også nå at du kan støtte hjelpearbeidet for flyktningene ved å gi et økonomisk bidrag til den hjelpekontoen som vi har opprettet  i samarbeid med flyktningemottaket.

NUFO-medlem Geir Engebraaten, Vietnamesisk sykepleier, ordfører Herka István, NUFOs styreleder Peter Batta og NUFO-medlem Jens Petter Bull.

Et lite oversiktsbilde av flyktningemottaket i Beregsurány. 200 flyktninger har nettopp blitt transportert i busser til permanent opphold andre stede.

Rengjøring av ett mottaksrom i Kulturhuset. Rydding og rengjøring gjøres av frivillige som bor i byen.

Utdrag av varelager.

En frivillig sykepleier fra Vietnam inspiserer lokaler.