top of page
aurora-borealis-gfba1e3705_640.jpg

Ny giv i NUFO 2021

VI VIL SKAPE NY GIV I NUFO

Året 2020 vil gå inn i historien som et trist og tungt år for Norsk-Ungarsk Forening (NUFO).
Ved inngangen til året var det planlagt å arrangere de tradisjonelle aktivitetene som er vanlig
gjennom året, men allerede 12. mars kom den første alvorlige hendelsen. Norge ble stengt
ned på grunn av den verdensomspennende Korona-pandemien. Det samme rammet Ungarn.
Dette var det første hinderet for NUFO og alle andre organisasjoner til å utfolde seg.


På forsommeren ble vi rammet av et nytt sjokk. Styrelederen i NUFO gjennom nærmere 30
år, Lucia Maria Nagy, ble rammet av sykdom og ble lagt inn på sykehjem. Den 29. november
mottok vi det triste budskap om at Lucia hadde sovnet stille inn.


Lucia hadde i hele sin periode vært en svært dyktig og mektig leder. Hun etterlot seg et
tomrom som vil bli svært vanskelig å fylle. NUFO har til og med mottatt kondolanse og
takkehilsen fra den ungarske regjering for den innsats som foreningen med Lucia i spissen
har bidratt med i samarbeid mellom norske og ungarske interesser. Det første som måtte
gjøres etter Lucias død var å finne en ny leder for styret i NUFO.


Den 13. november ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling, gjennomført med
digital plattform, med hjelp fra den ungarske ambassaden. Undertegnede, Peter Batta, ble
valgt til ny styreleder for NUFO. Forutsetningen for valget var at styret ville fortsette og
arbeide i et godt og sammensveiset team fremover. Det er nå en flott entusiasme i hele
styret med felles mål om å skape en ny giv i NUFO. I løpet av høsten 2021 tar vi sikte på å
invitere til arrangementer og aktiviteter i NUFO-regi igjen, men koronaen henger fortsatt
over oss som en begrensning.


Styret hadde den 15. februar 2021 et styremøte hvor vi diskuterte og prioriterte hvilke
aktiviteter NUFO skal konsentrere seg om. Foreningen har svært begrensede ressurser og vil
derfor satse på å øke medlemstallet. Derfor oppfordrer vi alle våre medlemmer til å verve
alle venner og bekjente som er felles «venner» av Norge og Ungarn.


NUFO ble stiftet i 1937 og har gjennomlevd både gode og mørke dager. Jeg var bare seks år
når vi kom til Norge i 1957. I årene som fulgte hadde NUFO mange flotte aktiviteter som
gledet oss – rundt 1500 flyktninger som kom da. Jeg husker godt gudstjenestene i Prestenes
Kirke på Majorstua hvor vi møtte mange andre barn og voksne med felles problemer og med
like behov for hjelp. Julearrangementene var alltid en opplevelse hvor vi fikk gaver som vi
bare kunne drømme om. Jeg husker også hvor fint det var å besøke «Ungarsk-hjemmet»
som var en leilighet på Majorstua. Her møtte vi mange andre ungarere, fikk gode venner,
både barn og voksne.
Dette var bare dråper av bidrag som NUFO har stått for i historien. Nå skal vi gjenskape en ny
Norsk-Ungarsk Forening som skal tilby aktuelle aktiviteter som er tilpasset vår tid.


Juni 2021,
Peter Batta, styreleder i Norsk-Ungarsk Forening (NUFO)

bottom of page